Juridiske Spørsmål

Kjøp, salg eller leie av fast eiendom kan være en utfordrende oppgave, spesielt i et annet land der en gjerne ikke kjenner lovverket eller om en ikke lar seg representere av noen med juridisk kompetanse.

Andersen Fox SL har avtalt med en lokal advokat som har mange års erfaring i eiendomstransaksjoner å hjelpe med å svare på alle typer juridiske spørsmål rundt kjøp, salg og leie av eiendom i Spania.

Send dine juridiske spørsmål, gjerne på engelsk, til e-mailadressen under og advokat Raul Suarez vil søke å besvare disse inne 24 timer. Dette er en gratis tjeneste for Andersen Fox SL sine kunder.

Lånekalkulator

Virtual Magazine

Andersen Fox
Josephine Draper

Dear Mike,

Just a note to say thank you so much for your help with the sale of the apartment at Puebla Aida. We could not have done it without you. I know you worked hard personally to make this happen. I have no hesitation in recommending you and your extremely professional team at Andersen Fox to all other potential clients. You have my best wishes for your continued success in the future.

Kind Regards,
Josephine Draper