Privacy Policy

I samsvar med Lov 15/1999 Spansk Data beskyttelse og elektronisk handel, informerer vi deg at din e-postadresse er en del av vår database og rettet mot forsvarlig forvaltning av våre kunders behov. Likeledes vil vi varsle deg om muligheten til å utøve dine rettigheter for tilgang til, retting, sletting og opposisjonen av disse dataene ved å kontakte ANDERSEN FOX SL. Privilegert / konfidensiell informasjon kan finnes i denne e-post. Denne meldingen er ment utelukkende til adressaten. Enhver lesing, kopiering eller spredning av denne kommunikasjonen av personer eller selskaper som ikke er dens tiltenkte mottaker er forbudt. Hvis du fikk denne i e-posten ved en feil, vennligst kontakt avsender og slette den. Vi informerer også om at distribusjon, kopiering eller bruk av denne meldingen eller eventuelle vedlegg hva dens hensikt er forbudt ved lov.

Lånekalkulator

Virtual Magazine

Andersen Fox
Mr Manfredi, Italy

When we first started looking for a property in Spain we registered with many agents including Andersen Fox. However, very early on in the process,we stopped using the other agents and worked exclusively with Andersen Fox, the CEO Mike and his team. We found them to be very professional, efficient, honest and trustworthy. In addition, because they have access to all of the properties for sale in the Costa del Sol, we found there was no need to be dealing with the other agents and this made it easier to have Mike and his team as one point of contact. I am very happy to recommend Mike and his team to anyone who is looking to buy a property on the Costa del Sol.